top of page
Trauma & hechting

Trauma & hechting

Trauma

We leven in een maatschappij waar trauma aan de orde van de dag is, maar vaak niet als zodanig wordt herkent. Trauma is niet zozeer wat je overkomen is, maar eerder wat er daardoor binnenin met je gebeurt. Het is een overlevingsmechanisme om te dealen met de pijn en de emoties van negatieve ervaringen, die al vroeg in je leven veelvuldig zijn opgedaan. Vaak was er op het moment van de nare ervaring niemand, waarbij je terecht kon. Je kon geen expressie geven aan de emoties die in alle heftigheid naar boven kwamen. Daarom werden deze emoties onderdrukt en opgeslagen in je lijf.

Die emoties gaan in de weg zitten en kunnen op latere leeftijd gaan zorgen voor ziektes en fysieke en/of gedragsproblemen. Ook kun je verslaafd raken aan bijvoorbeeld: drank, drugs, roken etc. Het is soms te pijnlijk om jezelf te zijn en je ontsnapt op die manier liever aan de realiteit.

Trauma is niet fijn en het verschilt per persoon wat je als trauma ervaart. Voor de een is dat een misbruik ervaring, voor de ander zijn geliefde hond die dood is. Er bestaat geen erg of minder erg, maar eerder is het erg voor jou.
Maar altijd draagt trauma een boodschap in zich mee!

"Alle conflicten en moeilijke dingen die je meemaakt in je leven zijn van jou.
Ze zijn ontworpen door een deel van jou, dat zoveel van je houdt, dat het wil dat je weer contact gaat maken met wie je werkelijk bent. Het zal vergaande maatregelen nemen om je wakker te maken, je in de juiste richting te sturen en het zal je pijn laten lijden als je er niet naar luistert."

 • Ik help je om een veilige ruimte te creëren, waarbinnen je de emoties en de pijn die bij het trauma horen geuit kunnen worden.

 • Daarnaast geef ik samen met anderen workshops om opvoeders, leerkrachten en andere professionals, traumasensitief te maken.

Hechting

Onveilige hechting ontstaat als een kind op jonge leeftijd, dit kan ook zijn als het nog in de baarmoeder zit, negatieve ervaringen heeft met zijn belangrijkste verzorgers.

Het kind kan bijvoorbeeld hebben meegemaakt, dat het lichamelijk dan wel seksueel mishandeld is of dat er huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. Ook kan er sprake zijn van onveilige gehechtheid als de verzorgers onvoorspelbaar zijn en niet sensitief reageren als het kind iets nodig heeft.
Het vertrouwen in volwassenen is hierdoor enorm verstoord en zorgt ervoor dat het denkbeeld en het gevoel: volwassenen zijn niet te vertrouwen, diep van binnen verankerd wordt.

Hechting problematiek staat vaak in nauw contact met het hebben van een trauma.
Meestal hebben kinderen met een hechtingsstoornis ook een vroeg kinderlijk trauma opgelopen.

Een kind heeft namelijk 2 fundamentele behoeftes:

 1. Hechting: de verbinding met een ander mens  met als doel om verzorgd te worden.

 2. Authenticiteit: de verbinding met jezelf, vertrouwen op je intuïtie, je buikgevoel.
   

Beide heb je nodig om te overleven.

Er bestaan verschillende vormen van onveilige hechting.
 

Onveilig vermijdend gehecht - kenmerken:

 • Ik doe het allemaal wel zelf.

 • Niet om hulp vragen.

 • Blokkeren van emoties, geen contact maken met emoties,

      (narcisten van de toekomst)

 • Hele leven op zoek naar verbinding maar alles afwijzen.

 • Emotioneel te dichtbij komen is vaak te eng voor deze kinderen.

 • Ze zijn eenzaam en lijden hieronder.

 • Ze willen niet in therapie (ik ben oké, jij bent niet oké)

 

Onveilig ambivalent gehecht - kenmerken:

 • Ik kan niet met en niet zonder jou.

 • Deze kinderen hebben altijd de ander nodig.

 • Ze hangen erg aan jou als opvoeder.

 • Ze kunnen niet met of zonder jou als ( pleeg) moeder/vader.

 • Zijn bij huilen vaak ontroostbaar, het is voor hen nooit lang genoeg dat je ze troost.

 • Opvoeders zijn ambivalent met dit kind; geven vaak aan dat dit kind ze verstikt doordat het altijd om hen heen hangt.

 • De ene keer is dit kind lief en het volgende moment wijst het je af.

 

Onveilig gedesoriënteerd gehecht – kenmerken:

 • Ik ben de baas van de wereld.

 • Het kind is dominant, als je niet luistert dan schelt of slaat het.

 • Jongens gooien het vaak naar buiten, schelden, agressief gedrag, foute vrienden.

 • Meisjes trekken het vaak naar binnen, krassen, loverboys …

 • Het geweten is slecht ontwikkeld.

Meestal heeft dit kind in zijn vroege jeugd geweld thuis meegemaakt, als getuige of als slachtoffer.
 

bottom of page